Image 38 copy  Boekhoudprogramma voor de eenmanszaak

XLboekhouding is geschikt voor zelfstandigen die onder de vorm van een eenmanszaak werken en die bovendien een enkelvoudige boekhouding voeren.

Het is m.a.w. niet geschikt voor het voeren van een dubbele boekhouding.

Bijberoep of hoofdberoep?

Het programma is zowel geschikt voor de zelfstandige in hoofdberoep als voor de eenmanszaak in bijberoep.

Moet ik een boekhouder zijn of een opleiding boekhouding hebben gehad? Image 12 copy

Het programma is ontwikkeld om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor iedereen (zie evenwel systeemvereisten). Ook voor degenen die nog nooit aan boekhouden hebben gedaan of geen boekhoudkundige opleiding hebben genoten. In principe is er zelfs geen voorafgaande Excel kennis vereist.

Ons uitgangspunt is dat wanneer u lijsten kan invullen, dat u eveneens kan boekhouden. Uiteraard is het ingewikkelder dan dit, maar via de meegeleverde gebruikershandleiding willen we u op een heldere wijze laten kennismaken met de verschillende mogelijkheden van het pakket en hoe u fouten kan vermijden. Het programma zal eveneens regelmatig foutmeldingen weergeven wanneer het bepaalde onwaarschijnlijkheden vaststelt.

Laat ons echter eerlijk zijn. Hoewel de drempel zeer laag is door de intu├»tieve schermen, menu's en het gebruik van de vertrouwde Excelomgeving, is er echter nog steeds een inspanning nodig om het pakket grondig te leren kennen. U moet met andere woorden wel bereid zijn om het programma te leren kennen en de nodige tijd hierin investeren. 

Wanneer u deze investering doet zijn wij er rotsvast van overtuigd dat XLboekhouding een onmisbare tool wordt om uw administratie op een eenvoudige wijze op orde te houden zodat u zich concentreren op waar u echt goed in bent: ondernemen!