Image 15 copy  Wie kan er met XLboekhouding werken?

XLboekhouding is bestemd voor personen die een enkelvoudige boekhouding voeren. Het is dus niet bestemd voor vennootschappen welke volgens de boekhoudwetgeving een dubbele boekhouding dienen bij te houden. In de praktijk betekent dit dat XLboekhouding voornamelijk bestemd is voor de eenmanszaak in hoofd- en in bijberoep.

De standaard versie beschikt over de mogelijkheid om een BTW boekhouding te voeren. Er is echter ook een afgeslankte versie beschikbaar die uitermate geschikt is voor de kleine onderneming. Een kleine onderneming is een onderneming die een omzet realiseert van minder dan 25.000€ per jaar en uitdrukkelijk heeft gekozen voor de toepassing van deze speciale regeling. Personen die voor deze regeling geopteerd hebben moeten aanzienlijk minder BTW formaliteiten vervullen.

Image 94 copy  Voor wie is het pakket uitermate geschikt?

  • Zelfstandigen die zelf de controle over hun administratie willen behouden of verkrijgen
  • Zelfstandigen die reeds een eigen systeem hebben met een extern adviseur die dezelfde administratie opnieuw voert met dubbel werk tot gevolg
  • Iedereen die bereid is om een inspanning te leveren om wegwijs te worden in het pakket. Hoewel de drempel zeer laag is door de intuïtieve schermen, menu's en het gebruik van de vertrouwde Excelomgeving, is er immers nog steeds een inspanning nodig om het pakket grondig te leren kennen

Image 95 copy  Voor wie is dit pakket niet bestemd?

  • Personen die een dubbele boekhouding dienen te voeren
  • Zelfstandigen die geen eigen systeem hebben en hier geen nut in zien
  • Zelfstandigen die geen voordeel zien in het houden van de controle over hun eigen administratie