Image 130 copy  Wat zijn de functionaliteiten van XLboekhouding?

 • Beheer van uw klanten en leveranciers
 • Aankoopdagboek
 • Verkoopdagboek
 • Dagontvangstendagboek
 • Kasdagboek
 • Diversendagboek
 • BTW kwartaalaangifte met saldoberekening en voorschotten
 • BTW intracommunautaire opgave
 • BTW listing
 • Proef- en saldibalans
 • Winstberekening
 • Grootboek
 • Verkoopfacturen op basis van het verkoopdagboek

Hoe werkt het technisch in Excel?

Het Excel bestand wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een .exe bestand. Wanneer u dit opent zal Excel gewoon openen en werken op de gekende manier. Om de goede werking van de formules te garanderen is het bestand versleuteld. Op deze manier wordt zoveel mogelijk getracht fouten te vermijden. Ook door middel van VBA programmacode wordt geprobeerd de foutenlast te minimaliseren en zelfs uit te sluiten.

Installatie  Image 1 copy

Nadat u het exe bestand heeft ontvangen en geopend krijgt u een computer-ID code op het scherm uniek voor uw computer. Deze computer-ID dient u door te sturen zodat er voor uw computer een licentiebestand kan worden aangemaakt.

Wanneer het licentiebestand is aangemaakt wordt dit u per mail toegestuurd. Dit licentiebestand dient te worden opgeslagen:

 • Ofwel in dezelfde map als het .exe bestand
 • Ofwel op een vooraf vastgestelde plaats op uw computer (C:\XLboekhouding\)

Wij streven er naar om elk licentiebestand binnen de 24 uur aan te leveren.

Contacteer ons indien u meerdere computers heeft waar u het programma op wenst te gebruiken.

Hoe lang loopt de licentie?

De licentie is steeds geldig tot 1 november volgend op het inkomstenjaar waarin u XLboekhouding gekocht heeft. De keuze voor deze datum is omdat dit de uiterste datum is voor het indienen van de aangifte personenbelasting via een gevolmachtigde.

Na deze datum zal het bestand niet meer te bewerken zijn. Alle gegevens kunnen via de back-up functie overzichtelijk in PDF worden opgeslagen.

Wanneer u uw licentie verlengt voor de volgende versie zal u ook steeds een nieuwe licentie krijgen voor de vorige versie(s).

Upgrade

Een upgrade naar een recentere versie is steeds mogelijk op aanvraag. U kan er dan voor kiezen om tegen betaling de reeds ingevulde gegevens door ons te laten overnemen alvorens wij de nieuwe versie toesturen. Vanzelfsprekend kan u ook een upgrade doen en de reeds ingevulde gegevens zelf overnemen in de nieuwe versie.

Systeemvereisten  Image 16 copy

XLboekhouding werkt vanaf een lokale Excel versie van Office 2010 of hoger op een computer met een Windows installatie. Het betreft steeds een lokale installatie en werkt dus niet in online abonnementen van Office. Verder zijn er geen specifieke systeemvereisten. Het spreekt voor zich dat hoe sneller uw computer is hoe beter het programma zal werken.